#SessionSpeaker(s)TimeVenus
1Đón tiếp đại biểu7:30
2Phát biểu khai mạc - Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam8:35
3Thảo luận bàn tròn: Thách thức và cơ hội của chương trình giáo dục phổ thông mớiTS Lê Thống Nhất , NGND Nguyễn Thị Hiền , TS Tạ Ngọc Trí , GS TS Phạm Hồng Tung , PGS TS Lê Anh Vinh 8:50
4Các phiên báo cáo: 3 phiên báo cáo mỗi phòng, mỗi phiên 30 phút (25 phút trình bày và Q&A, 5 phút di chuyển giữa các phòng)10:10
5Nghỉ ăn trưa11:35
6Các phiên báo cáo: 3 phiên báo cáo mỗi phòng, mỗi phiên 30 phút (25 phút trình bày và Q&A, 5 phút di chuyển giữa các phòng)13:15
7Giải lao14:40
8Thảo luận bàn tròn: Phát triển bền vững giáo dục Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sốBà Đậu Thúy Hà , Ông Phạm Quốc Hùng , Ông Nguyễn Ngọc Quế , Ông Kim Ngọc Minh , ThS Hoàng Anh Đức 15:00
9Bế mạc - Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam16:00
#SessionSpeaker(s)TimeVenus
1Đón tiếp đại biểu7:30
2Phát biểu khai mạc - Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam8:35
3Thảo luận bàn tròn: Thách thức và cơ hội của chương trình giáo dục phổ thông mớiTS Lê Thống Nhất , NGND Nguyễn Thị Hiền , TS Tạ Ngọc Trí , GS TS Phạm Hồng Tung , PGS TS Lê Anh Vinh 8:50
4Các phiên báo cáo: 3 phiên báo cáo mỗi phòng, mỗi phiên 30 phút (25 phút trình bày và Q&A, 5 phút di chuyển giữa các phòng)10:10
5Nghỉ ăn trưa11:35
6Các phiên báo cáo: 3 phiên báo cáo mỗi phòng, mỗi phiên 30 phút (25 phút trình bày và Q&A, 5 phút di chuyển giữa các phòng)13:15
7Giải lao14:40
8Thảo luận bàn tròn: Phát triển bền vững giáo dục Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sốBà Đậu Thúy Hà , Ông Phạm Quốc Hùng , Ông Nguyễn Ngọc Quế , Ông Kim Ngọc Minh , ThS Hoàng Anh Đức 15:00
9Bế mạc - Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam16:00